Diarienummer BTN-0886/2017
Titel Remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28
Startdatum 2017-11-23
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2017-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2017-11-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Förslag till svar på remiss - underrättelse om samråd av detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-30 Utgående
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet § 152 2017-12-11 2017-12-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2017-12-13 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - underrättelse om samråd av detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag, särskilt yttrande samt svar på remiss till kommunstyrelsen 2017-12-14 Utgående
Underrättelse om granskning - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne, Sundbybergs stad 2018-09-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på begäran om förlängd svarstid för BTN 2018-09-04 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2018-09-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2018-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Underlag inför nämndens sammanträde expedierat till kommunstyrelsen 2018-09-27 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 29 oktober 2018 - Svar på remiss - Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2018-10-31 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss Detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 2018-10-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag samt svar expedierat till kommunstyrelsen 2018-10-31 Upprättat