Diarienummer BTN-0875/2017
Titel Revidering av byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning
Startdatum 2017-11-21
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-15
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument