Diarienummer BTN-0867/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Startdatum 2017-11-16
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2017-11-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2017-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Svar på fråga om anstånd 2018-01-16 Inkommande Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2018-01-16 Utgående
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2018-02-02 Utgående
Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-02-12 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag och yttrandet till Kommunstyrelsen 2018-02-12 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-02-13 Upprättat Visa dokumentet