Diarienummer BTN-0866/2016
Titel Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Brasserie 19, Hamngatan 19B
Startdatum 2016-10-17
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-22
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan och bilagor 2016-10-15 Inkommande PUL
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Brasserie 19, Hamngatan 19B 2017-01-03 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Brasserie 19, Hamngatan 19B 2017-02-01 Upprättat PUL