Diarienummer BTN-0860/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23)
Startdatum 2017-11-15
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-12
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-11-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-11-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-30 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serie 2017-12-13 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av byggnads- och tillståndsnämndens protokollsutdrag och yttrande över remiss 2017-12-14 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade 2018-02-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4