Diarienummer BTN-0841/2017
Titel Organisationsförändring på stadsmiljö- och serviceförvaltningen från 2018-01-01
Startdatum 2017-11-09
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument