Diarienummer BTN-0822/2017
Titel Remiss - Detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-06-28
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd av detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - underrättelse om samråd av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss expedierad till kommunstyrelsen 2017-11-23 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård, Freden större 14, Sundbyberg 2018-02-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2018-02-19 Upprättat Visa dokumentet
Förlängd yttrande tid till 23 mars 2018 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2018-03-09 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 mars 2018 - Remiss - Detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2018-03-19 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag samt nämndens svar på remiss 2018-03-22 Utgående
Underrättelse om antagande för detaljplan för ändring gällande utökad byggrätt, Freden större 14 2018-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Underrättelse om Laga kraft - Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen 2018-06-28 Inkommande Visa dokumentet