Diarienummer BTN-0762/2017
Titel PONNYN 12, Fornbyvägen 19, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur
Startdatum 2017-10-12
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-10-12 Inkommande PUL
Plan- och sektionsritningar 2017-10-12 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-10-16 Utgående PUL
Yttrande på förslag till tjänsteutlåtande 2017-11-15 Inkommande PUL
PONNYN 12, Fornbyvägen 19, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur 2017-11-16 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - PONNYN 12, Fornbyvägen 19, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur 2017-12-13 Upprättat PUL
Expediering av beslut med mottagningsbevis/Rek till sökande 2017-12-14 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-12-19 Inkommande PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-12-22 Inkommande PUL
Överklagan 2017-12-29 Inkommande PUL
PONNYN 12, Fornbyvägen 19, Rättidsprövning gällande avslag för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur 2018-01-02 Utgående PUL
Mottagningsbevis i retur 2018-01-03 Inkommande PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2018-01-08 Inkommande PUL
Länsstyrelsens beslut 2018-02-06 Inkommande PUL