Diarienummer BTN-0756/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun
Startdatum 2017-10-10
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Förslag på yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-13 Utgående
VB: Förslag vindfång kv Fjällnäset 7 2017-10-16 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrandet expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-26 Utgående