Diarienummer BTN-0747/2017
Titel Föreläggande med vite om att inkomma med slutredovisning över verksamhetens driftperiod, Frijo Mellanlagring. (Ecos 2016-99, 2017-1020)
Startdatum 2017-10-05
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Föreläggande med vite om att inkomma med slutredovisning över verksamhetens driftperiod, Frijo Mellanlagring 2017-10-05 Utgående PUL
Beslut om försiktighetsmått 2017-10-05 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Föreläggande med vite om att inkomma med slutredovisning över verksamhetens driftperiod, Frijo Mellanlagring 2017-10-26 Upprättat PUL
Expediering av beslut och handlingar med REK 2017-10-26 Utgående PUL
Redovisning 2018-01-24 Inkommande PUL