Diarienummer BTN-0738/2016
Titel Uppföljning av internkontrollplan för Byggnads- och tillståndsnämnden 2016 i samband med tertialrapporter
Startdatum 2016-09-06
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-27
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av internkontrollplan för Byggnads- och tillståndsnämnden 2016 i samband med tertialrapport 2 2016-09-06 Utgående Visa dokumentet
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2016-09-13 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 september 2016 - Uppföljning av internkontrollplan för Byggnads- och tillståndsnämnden 2016 i samband med tertialrapport 2 2016-09-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 september 2016 2016-09-23 Utgående
Uppföljning av internkontrollplan för Byggnads- och tillståndsnämnden 2016 i samband med verksamhetsberättelse 2017-01-27 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Uppföljning av internkontrollplan för Byggnads- och tillståndsnämnden 2016 i samband med verksamhetsberättelse 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Uppföljning av internkontrollplan för Byggnads- och tillståndsnämnden 2016 i samband med tertialrapporter 2017-02-16 Utgående