Diarienummer BTN-0735/2017
Titel Remiss - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden, målnummer 598-17
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan med bilagor 2017-09-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Yttrande över remiss - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden, målnummer 598-17 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Förslag till yttrande på remiss - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden, målnummer. 598-17 2017-10-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden, målnummer 598-17 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads yttrande över remiss - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden, målnummer 598-17 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remissvar till Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen, mmd.nacka 2017-10-26 Utgående
Mottagningsbekräftelse 2017-10-26 Inkommande Visa dokumentet
Underrättelse -preliminär förhandlingsordning M 598-17, svar senast 13 december 2017 2017-11-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Meddelande - M 598-17 2018-01-10 Inkommande Visa dokumentet
Remiss- Underrättelse att yttra sig över innehållet i bifogade handlingar - Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana angående tillstånd till bortledande av grundvatten 2018-01-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Aktbilaga 367 och 369 för kännedom ärende M 598-17 2018-01-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Ordförandebeslut - Yttrande över remiss - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden, målnummer 598-17 2018-01-26 Utgående Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss - Miljöprövning för tunnelbanan till Arenastaden, målnummer 598-17, avdelning 4 2018-01-30 Utgående Visa fil
1, 2
Autosvar: Yttrande över remiss - Miljöprövning för tunnelbanan till Arenastaden, målnummer 598-17, avdelning 4 2018-01-30 Inkommande Visa dokumentet
Underrättelse - Tillfälle att yttra sig över innehållet i bifogade handlingar Mål nr 598-17 (del 1) samt (del 2) senast 2 mars 2018 (akt bilaga 417-431) 2018-02-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Brev från Nacka tingsrätt i M 598-17 - Underrättelse aktbilaga 517, ev yttrande senast 30 april 2018 aktbilaga (509-511) 2018-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar till mark- och miljödomstolen Aktbilaga 517, (aktbil. 509-511), målnr M 598-17 2018-04-18 Utgående Visa dokumentet
VB: Deldom i mål M 1431-17 2018-05-28 Inkommande Visa fil
1, 2
VB: Deldom i mål M 1431-17 gäller rätteligen mål M 598-17 2018-05-28 Inkommande Visa fil
1, 2