Diarienummer BTN-0718/2017
Titel Internkontrollplan 2018 för byggnads- och tillståndsnämnden
Startdatum 2017-09-25
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Internkontrollplan 2018 för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-09-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till internkontrollplan för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Risk- och väsentlighetsanalys 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-10 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 - Internkontrollplan 2018 för byggnads- och tillståndsnämnden 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag samt underlag till kommunstyrelsen för kännedom. 2017-11-23 Utgående