Diarienummer BTN-0715/2016
Titel Ansökan om utdömande av vite gällande läckande bil på gamla Enköpingsvägen i Sundbyberg
Startdatum 2016-08-26
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-27
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om utdömande av vite gällande läckande bil på Gamla Enköpingsvägen i Sundbyberg 2016-08-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 september 2016 - Ansökan om utdömande av vite gällande läckande bil på Gamla Enköpingsvägen i Sundbyberg 2016-09-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till Mark- och miljödomstolen 2016-09-23 Utgående
Föreläggande om komplettering till ärende M5634-16 Nacka tr, avd 3 2016-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Föreläggande att yttra sig från mark- och miljödomstolen 2016-12-27 Inkommande PUL
Yttrande angående utdömande av vite ärende M 5634-16 2017-01-16 Utgående PUL
Beslut om att återta ansökan om utdömande av vite gällande läckande bil på gamla Enköpingsvägen i Sundbyberg 2017-01-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Beslut om att återta ansökan om utdömande av vite gällande läckande bil på gamla Enköpingsvägen i Sundbyberg 2017-02-01 Upprättat PUL
Expediering av - Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Beslut om att återta ansökan om utdömande av vite gällande läckande bil på gamla Enköpingsvägen i Sundbyberg 2017-02-01 Inkommande PUL
Mark- och miljödomstolens beslut i mål M 5634-16, Ansökan om utdömande av vite; nu fråga om avskrivning 2017-02-02 Inkommande PUL