Diarienummer BTN-0684/2017
Titel Remiss - ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby
Startdatum 2017-09-06
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-09-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-09-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-07 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Svar på remiss - ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrandet expedierat till kommunstyrelsen. 2017-09-25 Utgående
Underrättelse om granskning - Detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark 2018-09-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på begäran om förlängd svarstid för BTN 2018-09-04 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2018-09-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2018-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Underlag inför nämndens sammanträde expedierat till kommunstyrelsen 2018-09-27 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 29 oktober 2018 - Svar på remiss - ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2018-10-31 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2018-10-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag samt svar expedierat till kommunstyrelsen 2018-10-31 Upprättat
Underrättelse om godkännande - Detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2018-12-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Underrättelse om antagande - Detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2018-12-20 Inkommande Visa dokumentet
Underrättelse om Laga kraft för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2019-01-14 Inkommande Visa fil
1, 2