Diarienummer BTN-0669/2017
Titel Remiss - Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK
Startdatum 2017-08-31
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om OVK 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Yttrande över remiss - Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK 2017-08-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Förslag till yttrande över remiss - förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads yttrande över remiss - Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remissvar till Boverket och kopia till kommunstyrelsen 2017-10-26 Utgående