Diarienummer BTN-0655/2017
Titel Bygglovstaxa för Sundbybergs stad 2018
Startdatum 2017-08-28
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-04
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av bygglovstaxa för Sundbybergs stad 2017-08-28 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till revidering av bygglovstaxa för Sundbybergs stad 2017-08-28 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-13 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Revidering av bygglovstaxa för Sundbybergs stad 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Bygglovstaxa för Sundbybergs stad 2017-12-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Antagen bygglovstaxa för Sundbybergs stads av kommunfullmäktige den 27 november 2017 att gälla från 1 januari 2018 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet