Diarienummer BTN-0642/2017
Titel Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Four Seasons, Hallonbergsplan 10
Startdatum 2017-08-23
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-18
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-08-22 Inkommande PUL
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Four Seasons, Hallonbergsplan 10 2017-11-10 Utgående PUL
Tillkommande beslutshandling - Yttrande 2017-11-28 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Four Seasons, Hallonbergsplan 10 2017-12-13 Upprättat PUL
Inkommet mottagningsbevis 2017-12-28 Inkommande PUL
Överklagan beslut 2018-05-18 Inkommande PUL
Dom från Förvaltningsrätten 2018-05-18 Inkommande PUL