Diarienummer BTN-0624/2017
Titel Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträdesdagar för 2018
Startdatum 2017-08-17
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-26
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sammanträdesdagar för byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2017-08-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Förtydligande - Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag på byggnads- och tillståndsnämndens sammanträdesdagar för 2018 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Sammanträdesdagar för byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträdesdagar 2018 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet