Diarienummer BTN-0612/2017
Titel Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsplan med budget 2018
Startdatum 2017-08-10
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar verksamhetsplan med budget 2018 2017-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-08-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-08-10 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-11-10 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 - Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat protokollsutdrag samt underlag till kommunstyrelsen 2017-11-23 Utgående