Diarienummer BTN-0565/2017
Titel Remiss - Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59), Dnr 2017/03686/FS
Startdatum 2017-07-12
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Socialdepartementet att lämna synpunkter på delbetänkandet: Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59) 2017-07-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59), S2017/03686/FS. 2017-07-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till yttrande över remiss - Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59), Dnr S2017/03686/FS. 2017-07-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59), S2017/03686/FS. 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads yttrande över remiss - Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59), Dnr 2017/03686/FS 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remissvar till Socialdepartementet och kopia till kommunstyrelsen 2017-10-26 Utgående