Diarienummer BTN-0558/2017
Titel Remiss - Delbetänkande detaljplanekravet (SOU 2017:64)
Startdatum 2017-07-10
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss av delbetänkandet "Detaljplanekravet (SOU 2017:64)" till byggnads- och tillståndsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen 2017-07-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Delbetänkande detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-07-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över remiss - Delbetänkande detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-07-10 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-14 Utgående
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande över remiss 2017-09-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september - Yttrande över remiss Delbetänkande detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-09-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och yttrande expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-20 Utgående