Diarienummer BTN-0552/2017
Titel Remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-06-28
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenväge 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-01-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2018-01-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2018-01-29 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2018-02-02 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Made 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och remissvar expedierat till kommunstyrelsen 2018-02-15 Utgående
Underrättelse om antagande för detaljplan för ny infart, Freden större 14 2018-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Underrättelse om Laga kraft - Detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen 2018-06-27 Inkommande Visa dokumentet