Diarienummer BTN-0551/2017
Titel Remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om samråd för detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om samråd för detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2017-08-17 Inkommande
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd för detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj, Fröfjärden 3, Sundbyberg 2018-02-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för ändring av gällande detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för ändring av gällande detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2018-02-19 Upprättat Visa dokumentet
Förlängd yttrande tid till 23 mars 2018 2018-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2018-03-09 Utgående
Svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för ändring av gällande detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2018-03-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 mars 2018 - Remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2018-03-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag och nämndens svar på remiss 2018-03-22 Utgående
Underrättelse om antagande - KS-0442/2016, detaljplan avseende tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2018-10-01 Inkommande Visa fil
1, 2