Diarienummer BTN-0550/2017
Titel Remiss - Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Sundbyberg 2018-05-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Svar på remiss - granskning av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2018-05-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2018-05-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2018-06-01 Utgående
Särskilt yttrande 2018-06-11, § 78 från Miljöpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet 2018-06-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 juni 2018 - Svar på remiss - granskning av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2018-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - granskning av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2018-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag, särskilt yttrande samt byggnads- och tillståndsnämndens yttrande 2018-06-13 Utgående
Underrättelse om antagande av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2018-10-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3