Diarienummer BTN-0550/2017
Titel Remiss - Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående