Diarienummer BTN-0538/2016
Titel Remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge
Startdatum 2016-06-10
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge. 2016-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2016-06-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Expedierad till stadsledningskontoret 2016-06-30 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 augusti 2016 - Remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2016-08-25 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 augusti 2016 2016-08-25 Utgående
Remiss - Underrättelse om granskning för Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, Sundbybergs stad 2016-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Granskning av detaljplan skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-01-10 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Svar på remiss - Granskning av detaljplan skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2017-01-30 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 2017-02-01 Utgående