Diarienummer BTN-0531/2016
Titel Remiss - Detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg
Startdatum 2016-06-08
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-22
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Detaljplan för fastigheten Lådmakaren 3 och 4 del av Sundbyberg 2:26 samråd 2016-06-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Remiss - Detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2016-06-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Expedierad till kommunstyrelsen 2016-08-01 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 augusti 2016 - Remiss - Detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2016-08-25 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 augusti 2016 2016-08-25 Utgående
Remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - underrättelse om granskning av detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2017-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2017-04-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-07 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden i stadsdelen Rissne Sundbyberg 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss samt protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-20 Utgående
Underrättelse om laga kraft för Lådmakaren 3 och 4, Sundbyberg 2017-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2