Diarienummer BTN-0479/2017
Titel Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Ristorante Rustico, Järnvägsgatan 34
Startdatum 2017-06-02
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-30
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-06-02 Inkommande PUL
Redovisning, serveringsansvariga, uppskattad försäljning, ritning, fullmakt 2017-06-02 Inkommande PUL
Finansieringsplan 2017-06-02 Inkommande PUL
Hyresavtal 2017-06-02 Inkommande PUL
Remissvar åter Miljöenheten 2017-06-29 Inkommande PUL
Remissvar åter från Polismyndigheten 2017-07-03 Inkommande PUL
Remissvar åter från Skatteverket 2017-06-30 Inkommande PUL
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdryck, Restorante Rustico, Järnvägsgatan 34 2017-08-28 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdryck, Restorante Rustico, Järnvägsgatan 34 2017-10-26 Upprättat PUL