Diarienummer BTN-0477/2017
Titel Remiss - Solna stads - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över remiss - Solna stads - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-06-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till yttrande på remiss - Solna stads - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-06-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat underlag till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Yttrande över remiss - Solna stads - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande på remiss - Solna stads - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående