Diarienummer BTN-0472/2017
Titel Remiss - Utställning av detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57 del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om utställning för detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på remiss - Utställning av detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57 del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne 2017-05-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Utställning av detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57 del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Utställning av detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57 del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne 2017-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Svar på remiss - Utställning av detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57 del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remissvar samt protokollsutdrag till kommunstyrelsen 2017-06-22 Utgående