Diarienummer BTN-0466/2017
Titel Remiss - Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stad 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Missivet 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stads 2017-05-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stad 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stad 2017-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till mobilitetsnorm för Sundbybergs stads 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remissvar samt protokollsutdrag 2017-06-22 Utgående