Diarienummer BTN-0465/2017
Titel Remiss - Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-05-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Svar på remiss - Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämnens svar på remiss - samråd om förslag till Lötsjön- Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till stadsmiljö- och servicenämnden 2017-08-31 Utgående