Diarienummer BTN-0455/2017
Titel Remiss - samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-26
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-17
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Möjlighet till förlängd svarstid - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Expedierat underlag till kommunstyrelsen 2017-08-17 Utgående
Särskilt yttrande från socialdemokraterna § 97 2017-08-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Svar på remiss - samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3