Diarienummer BTN-0451/2017
Titel Remiss - Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-23
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-16
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på remiss - underrättelse om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Förlängd svarstid - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Expedierat underlag till kommunstyrelsen 2017-08-17 Utgående
Särskilt yttrande från socialdemokraterna § 96 2017-08-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Svar på remiss - Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag samt underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Underrättelse om utställning för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - underrättelse om utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till Kommunstyrelsen 2017-11-30 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-12-13 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - underrättelse om utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag och svar på remiss från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 2017-12-14 Utgående
Underrättelse om laga kraft för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2018-05-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3