Diarienummer BTN-0438/2017
Titel Beslut att närvar vid byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde 2017
Startdatum 2017-05-19
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument