Diarienummer BTN-0424/2017
Titel Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2018 - taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Startdatum 2017-05-16
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ny miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2018 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till ny miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2018 2017-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Taxebilagor 1 och 2 2017-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-07 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Ny miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2018 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-25 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2017-12-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Antagen miljöbalkstaxa med bilagor för Sundbybergs stads taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område av kommunfullmäktige den 27 november 2017 § 450 2017-12-05 Upprättat Visa fil
1, 2