Diarienummer BTN-0423/2017
Titel Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel 2018
Startdatum 2017-05-16
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-04
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ny taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel från 1 januari 2018 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till ny taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel från 1 januari 2018 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-13 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Ny taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel från 1 januari 2018 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-25 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel 2017-12-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Antagen Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel av kommunfullmäktige den 27 november 2017 § 451 att gälla från 1 januari 2018 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet