Diarienummer BTN-0422/2017
Titel Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Sundbybergs kommun
Startdatum 2017-05-16
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-08
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till revidering av lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Hälsoskyddsföreskrifter 2017-08-02 Upprättat
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-17 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Revidering av lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag och underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 504 - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Sundbybergs kommun 2018-01-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4