Diarienummer BTN-0409/2017
Titel Remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark
Startdatum 2017-05-15
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-17
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-05-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-05-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remissvar samt protokollsutdrag till kommunstyrelsen 2017-06-22 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4