Diarienummer BTN-0391/2016
Titel MADEN 1, Madenvägen 1. Bygglov för byte av skyltar
Startdatum 2016-04-20
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-04-19 Inkommande PUL
Fullmakt 2016-04-19 Inkommande PUL
Kontrollplan 2016-04-19 Inkommande PUL
Fotomontage, detaljbeskrivning 2016-04-19 Inkommande PUL
Situationsplan 2016-04-19 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2016-04-25 Utgående PUL
Frågor angående byte av skyltar för Statoil i Sundbyberg 2016-06-15 Utgående PUL
Kontrollplan 2016-10-20 Inkommande PUL
SV: ang bygglovsansökan för "Maden 1", Statoil Rissne Sundbyberg 2017-01-03 Utgående PUL
MADEN 1, Madenvägen 1. Fråga om olovligt byte av skyltar 2017-01-04 Utgående PUL
SV: Byte av skyltar för Statoil i Sundbyberg 2016-06-22 Inkommande PUL
Komplettering - ansökan, kontrollplan, situationsplan, fotomontage/detaljritning 2017-05-20 Inkommande PUL
MADEN 1, Madenvägen 1. Fråga om byggsanktionsavgift för olovligt uppsatta skyltar 2017-09-14 Utgående PUL
MADEN 1, Madenvägen 1. Kommunikation angående olovlig byggnation 2017-09-15 Utgående PUL
Underskriven ansökan 2017-09-25 Inkommande PUL
Skrivelse från tomträttsinnehavarens ombud 2017-10-10 Inkommande PUL
Gällande Circle K Sundbyberg 2017-10-11 Utgående PUL
BTN-0391-2016-13 MADEN 1, Madenvägen 1. Fråga om sanktionsavgift för olovligt uppsatta skyltar 2017-10-19 Utgående PUL
MADEN 1, Madenvägen 1. Fråga om sanktionsavgift angående byte av skyltar 2017-10-19 Utgående PUL
Fullmakt 2017-10-19 Inkommande PUL
Inkomna synpunkter 2017-10-30 Inkommande PUL
MADEN 1, Madenvägen 1. Bygglov i efterhand för skyltar 2017-11-07 Utgående PUL
Kungörelse av beslut 2017-11-07 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 - MADEN 1, Madenvägen 1. Fråga om byggsanktionsavgift för olovligt uppsatta skyltar 2017-11-23 Upprättat PUL
Expediering av protokollsutdrag med beslutshandlingar med mottagningsbevis 2017-11-23 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-11-28 Inkommande PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-12-01 Inkommande PUL
Slutbesked, Brev och intyg prolicht 2018-09-25 Inkommande PUL