Diarienummer BTN-0370/2017
Titel Remiss - Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-04
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad- för synpunkter senast den 30 juni 2017 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-20 Upprättat
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remissvar samt protokollsutdrag 2017-06-22 Utgående