Diarienummer BTN-0361/2017
Titel SADELMAKAREN 5, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Startdatum 2017-05-03
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Situationsplan, plan-sektion-fasadritning 2017-04-28 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 5, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2017-05-15 Utgående PUL
Ansökan, Färgsättning 2017-05-15 Inkommande PUL
Kompletterande ritningar 2017-06-16 Inkommande PUL
Ritningar Sadelmakaren 2017-06-16 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - SADELMAKAREN 5, Rissneleden. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2017-06-22 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-06-22 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-06-26 Utgående PUL
SADELMAKAREN 5, Rissneleden. Startbesked för schaktning, sprängning och pålning inför nybyggnad av enbostadshus. 2017-07-28 Utgående PUL
Handlingar inför tekniskt samråd 2017-08-27 Inkommande PUL
Kompletteringar - handlingar inför startbesked 2017-09-20 Inkommande PUL
Kontrollplan 2017-09-22 Inkommande PUL
Reviderad kontrollplan 2017-09-22 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 5, Rissneleden. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus. 2017-09-26 Utgående PUL
Re: SV: SADELMAKAREN 1. Krav enligt detaljplan angående friskluftsintag 2017-09-26 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 5, Rissneleden. Interimistiskt slutbesked t.o.m. 2019-03-31. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 2018-10-15 Utgående PUL
Underlag för interimistiskt slutbesked för hus 31 2018-10-15 Inkommande PUL