Diarienummer BTN-0358/2017
Titel Remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg
Startdatum 2017-05-03
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-30
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-03 Upprättat Visa dokumentet
underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-09 Utgående
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut till kommunstyrelsen 2017-05-30 Utgående
Underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-10-13 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundby 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag samt remissvar till kommunstyrelsen 2017-10-26 Utgående
Underrättelse om godkännande efter granskning för detaljplan Orgeln 7, Sundbyberg 2017-12-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Underrättelse om antagande av detaljplan för Orgeln 7, centrala Sundbyberg 2017-12-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underrättelse om laga kraft för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2018-01-30 Inkommande Visa fil
1, 2