Diarienummer BTN-0357/2017
Titel Remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning på del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby
Startdatum 2017-05-03
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för påbyggnad av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för påbyggnad av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-03 Upprättat Visa dokumentet
underlag expedierat till KS 2017-05-09 Utgående
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning på del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för påbyggnad av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstor 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut till kommunstyrelsen 2017-05-30 Utgående