Diarienummer BTN-0351/2017
Titel FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser
Startdatum 2017-05-02
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-04-28 Inkommande PUL
Kontrollplan 2017-04-28 Inkommande PUL
Detaljritning 2017-05-02 Inkommande PUL
Foton 2017-04-28 Inkommande PUL
Planritning 2017-04-28 Inkommande PUL
Konstruktionsritning infästning 2017-04-28 Inkommande PUL
Fasadritningar 2017-04-28 Inkommande PUL
Certifikat KA 2017-04-28 Inkommande PUL
Teknisk beskrivning 2017-04-28 Inkommande PUL
Faktablad 2017-04-28 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-05-02 Utgående PUL
Kommunicering gällande bygglovsansökan för inglasning av fyra takterrasser 2017-05-03 Utgående PUL
Yttrande efter kommunicering gällande bygglovsansökan för inglasning av fyra takterrasser 2017-05-21 Inkommande PUL
FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2017-06-13 Utgående PUL
Kommunikation angående FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Fråga om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2017-06-16 Utgående PUL
Yttrande från BRF Nissöga avseende beslutsunderlag 2017-08-03 Inkommande PUL
Dom från Nacka tingsrätt gällande tidigare ärende SMN-0795/2010 2017-08-04 Upprättat PUL
Tillägg till Yttrande 2017-08-13 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2017-08-30 Upprättat PUL
Expediering av beslut (REK) till sökande 2017-08-31 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-09-08 Inkommande PUL
Inkommen överklagan för rättidsprövning 2017-09-25 Inkommande PUL
Länsstyrelsens beslut 2018-01-11, 40321-40117-2017 - Överklagande av beslut att avslå ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2018-01-16 Inkommande PUL