Diarienummer BTN-0351/2017
Titel FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser
Startdatum 2017-05-02
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-04-28 Inkommande PUL
Kontrollplan 2017-04-28 Inkommande PUL
Detaljritning 2017-05-02 Inkommande PUL
Foton 2017-04-28 Inkommande PUL
Planritning 2017-04-28 Inkommande PUL
Konstruktionsritning infästning 2017-04-28 Inkommande PUL
Fasadritningar 2017-04-28 Inkommande PUL
Certifikat KA 2017-04-28 Inkommande PUL
Teknisk beskrivning 2017-04-28 Inkommande PUL
Faktablad 2017-04-28 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-05-02 Utgående PUL
Kommunicering gällande bygglovsansökan för inglasning av fyra takterrasser 2017-05-03 Utgående PUL
Yttrande efter kommunicering gällande bygglovsansökan för inglasning av fyra takterrasser 2017-05-21 Inkommande PUL
FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2017-06-13 Utgående PUL
Kommunikation angående FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Fråga om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2017-06-16 Utgående PUL
Yttrande från BRF Nissöga avseende beslutsunderlag 2017-08-03 Inkommande PUL
Dom från Nacka tingsrätt gällande tidigare ärende SMN-0795/2010 2017-08-04 Upprättat PUL
Tillägg till Yttrande 2017-08-13 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2017-08-30 Upprättat PUL
Expediering av beslut (REK) till sökande 2017-08-31 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-09-08 Inkommande PUL
Inkommen överklagan för rättidsprövning 2017-09-25 Inkommande PUL
FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2017-09-25 Utgående PUL
Länsstyrelsens beslut 2018-01-11, 40321-40117-2017 - Överklagande av beslut att avslå ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser 2018-01-16 Inkommande PUL
Överklagande - Länsstyrelsens beslut den 11 januari 2018 har överklagats i rätt tid och överlämnats till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt 2018-02-22 Inkommande PUL
Underrättelseom att inkomma med yttrande, mål P 1140-18, avdelning 3 2018-02-27 Inkommande PUL
Svar på föreläggande i mål nr P 1140-18 2018-03-06 Utgående PUL
Delgivningskvitto - kallelse till sammanträde, P 1140-18, avdelning 3 2018-05-17 Inkommande PUL
Undertecknad delgivningskvitto - kallelse till sammanträde - Bygglov för inglasning av fyra takterrasser på fastigheten Forskaren 1, mål P1140-18, avdelning 3 - Nacka tingsrätt 2018-05-18 Utgående PUL
Autosvar: SV: P 1140-18 2018-05-18 Inkommande PUL
Föreläggande om att inkomma med yttrande i mål P 1140-18 2018-06-19 Inkommande PUL
Svar på föreläggande i mål nr P 1140-18 2018-07-04 Utgående PUL
Underrättelse i mål P 1140-18 2018-07-10 Inkommande PUL
Dom från Nacka tingsrätt 2018-09-03 Inkommande PUL
Överklagan i ärende mål nr P 1140-18 2018-09-20 Utgående PUL
Beslut av Mark- och miljööverdomstolen i P 8729-18 2018-10-24 Inkommande PUL
Dom från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2019-01-10, Målnr P 6782-18 2019-01-10 Inkommande PUL