Diarienummer BTN-0347/2017
Titel Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar 2017
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-15
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar 2017 2017-04-27 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar 2017 2017-05-29 Upprättat PUL
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar maj - augusti 2017 2017-08-18 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar maj - augusti 2017 2017-09-25 Upprättat PUL
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar september - december 2017 2018-01-08 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar september - december 2017 2018-02-14 Upprättat PUL