Diarienummer BTN-0343/2017
Titel Remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-03
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - för yttrande senast den 30 juni 2017 2017-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remissvar samt protokollsutdrag till kommunstyrelsen 2017-06-22 Utgående
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-10-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3