Diarienummer BTN-0340/2017
Titel Uppföljning av internkontrollplan för byggnads- och tillståndsnämnden 2017 i samband med tertialrapporter
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-15
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument