Diarienummer BTN-0307/2017
Titel EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet
Startdatum 2017-04-19
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-07-30
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-04-19 Inkommande PUL
Planritning 2017-04-19 Inkommande PUL
Avvecklingsplan 2017-04-19 Inkommande PUL
Granskningsutlåtande tillgänglighet 2017-04-19 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-04-24 Utgående PUL
Begäran om komplettering 2017-04-24 Utgående PUL
Eken 4 tidsbegränsad bygglov för skolverksamhet 2017-05-10 Utgående PUL
Situationsplan 2017-05-10 Inkommande PUL
Komplettering, underskrift KA, sektionsritning, planritning, avtal, riskanalys/handlingsplan, situationsplan 2017-05-11 Inkommande PUL
Komplettering 2017-05-16 Inkommande PUL
Begäran om komplettering 2017-05-18 Utgående PUL
Begäran om komplettering 2017-05-11 Utgående PUL
EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Tidsbegränsat bygglov för ändrad använding från kontor till skolverksamhet 2017-05-18 Utgående PUL
Planritning 2017-05-18 Inkommande PUL
SV: Eken 4 tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet 2017-05-23 Utgående PUL
Situationsplan 2017-05-23 Inkommande PUL
SV: Kallelse till tekniskt samråd 2017-05-24 Utgående PUL
SV: Handlingar inför tekniskt samråd 2017-05-30 Utgående PUL
Protokoll från tekniskt samråd 2017-06-08. EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet. 2017-06-07 Utgående PUL
Brandskyddsbeskrivning, riskanalys-handlingsplan, Ventilationsritning (luft) 2017-06-08 Inkommande PUL
Synpunkter från trafik och parkering 2017-06-21 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Tidsbegränsat bygglov för ändrad använding från kontor till skolverksamhet 2017-06-22 Upprättat PUL
Expediering av beslut 2017-06-21 Utgående PUL
Kungörelse av beslut 2017-06-22 Utgående PUL
Markföroreningar Eken 4 2017-06-27 Inkommande PUL
Re: Byggherrens representant 2017-06-27 Inkommande PUL
Kontrollplan tidsbegränsat bygglov Eken 4 2017-07-10 Inkommande PUL
Signerade ritningar av huvudskyddsombudet 2017-07-10 Inkommande PUL
EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Startbesked för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet. 2017-07-25 Utgående PUL
Protokoll från slutsamråd 2017-07-18. EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet. 2017-07-18 Utgående PUL
170718-kontrollplan Sundbyberg Skola tidsbegränsat bygglov revidering 2017-07-20 Inkommande PUL
Ljud PM 2017-07-25 Inkommande PUL
Ansökan om interimistiskt slutbesked 2017-08-21 Inkommande PUL
EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Interimistiskt slutbesked t.o.m. 2017-09-30 för ändrad användning från kontor till skolverksamhet. 2017-08-24 Utgående PUL
SV: Synpunkter på ljudnivå från installationer. 2017-08-22 Utgående PUL
Mejlsvar - åtgärder för ljudnivån 2017-08-24 Inkommande PUL
SV: avfallshantering EKEN 4 2017-08-24 Utgående PUL
EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Interimistiskt slutbesked t.o.m. 2017-10-30 för ändrad användning från kontor till skolverksamhet. 2017-10-03 Utgående PUL
SV: BTN-0307/2017 Eken 4, Interimistiskt slutbesked 2017-09-29 Utgående PUL
SV: BTN-0307/2017 Eken 4, Interimistiskt slutbesked 2017-10-02 Inkommande PUL
kompletterande handlingar ïnför interimistiskt slutbesked 2017-10-13 Inkommande PUL
EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Interimistiskt slutbesked t.o.m. 2018-04-30 för ändrad användning från kontor till skolverksamhet. 2017-10-20 Utgående PUL
Slutanmälan 2018-06-14 Inkommande PUL
EKEN 4, Löfströms Allé 3, Hus 2, plan 1. Slutbesked för ändrad användning från kontor till skolverksamhet. 2018-07-18 Utgående PUL