Diarienummer BTN-0280/2017
Titel Tertialrapporter 2017
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-08
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
anvisningar tertialrapport 1 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Byggnads- och tillståndsnämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till tertialrapporter 1 med helårsprognos 2017 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2017-05-12 Utgående
Tertialrapporter 1 med helårsprognos 2017 - Byggnads- och tillståndsnämnden 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Byggnads- och tillståndsnämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag samt T1 till kommunstyrelsen 2017-05-30 Utgående
Anvisningar tertialrapport 2 2017 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-13 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-09-25 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-11-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3